უსაფრთხო, ენერგიის დაზოგვის და ეკოლოგიურად სუფთა ნაკადის კონტროლის გადაწყვეტილებების ექსპერტი

CONVISTA დამტკიცებულია სურსათისა და წამლის ადმინისტრაციის მიერ, II კატეგორიის სამედიცინო მოწყობილობისთვის და მილიონობით სათვალე მიაწოდა HLL Lifecare Limited


საფოსტო დრო: 16-20-20 ნოემბერი